Forside | Om Sto | Artikler | English
Ordsøgning Sammensætning Parameterbaseret søgning

Substantiver

Begge typer
     Appellativ
     Proprium

Transitivitet     

Alle
     Avalent
     Monovalent
     Divalent
     Trivalent
     Tetravalent
     Ingen syntaks

Præposition

Angiv op til 2 præpositioner, som skal være indeholdt i valensrammen.
Den angivne rækkefølge er ligegyldig.

1:
2:

Bøjningsmønster (Anvendelse af disse parametre forøger søgetid til et par minutter)

Dobbeltkonsonant:
       Angiv evt. konsonant: 
Synkope
Defektiv singularis
Defektiv pluralis

Køn (Anvendelse af denne parameter forøger søgetid til et par minutter)

Alle
     Fælleskøn
     Intetkøn
     Umarkeret

Verber     

Begge typer
     Almindeligt
     Medialt
     

Transitivitet

Alle
     Avalent
     Monovalent
     Divalent
     Trivalent
     Tetravalent
     Ingen syntaks

Præposition ell. partikel

Angiv op til 2 præpositioner eller partikler, som skal være indeholdt i valensramme.
Den angivne rækkefølge er ligegyldig.

1:
2:

Adjektiver

Alle tre typer
     Almindeligt
     Kardinalt
     Ordinalt

Transitivitet

Alle
     Avalent
     Monovalent
     Divalent
     Trivalent
     Tetravalent
     Ingen syntaks

Præposition ell. partikel

Angiv op til 2 præpositioner eller partikler, som skal være indeholdt i valensrammen.
Den angivne rækkefølge er ligegyldig.

1:
2:

Andre ordklasser

Adverbium
Præposition
Pronomen
      Demonstrativt
      Indefinit
      Interrogativt
      Personligt
      Possessivt
      Reciprokt
Konjunktion
Interjektion
Unik
      Formelt subjekt
      Infinitivmarkør
Bemærk, at arbejdet med ordbasen er afsluttet i 2004. Basen kan stadig have fejl og mangler. Dem hører vi naturligvis gerne om. Hvis du finder en fejl, kan du sende en fejlbeskrivelse til cst@ hum.ku.dk.

Njalsgade 136
DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Fax: +45 35329089
cst @ hum.ku.dk